top of page

הרצאות, סדנאות, וארועים

01.

הרצאות לארגונים, בתי ספר, מכללות וגורמים פרטיים. הרצאות נוגעות בנושאי יחסים בינאישיים, יחסי כוחות, שינויים בחיים, תקשורת וחוזקות. הרצאות ל"דור הסנדוויץ", דור  המתמודד עם קשיי קריירה, משפחה, זוגיות, הורות ובעיקר חלוקת הנטל בטיפול בהורים מזדקנים תוך קבלת "ארגז כלים" להתמודדות. בבתי ספר ההרצאות הן בנושאי ”מעצמי לעוצמה -מציאת הכוחות בתקופת הנעורים“ ובנוסף ”התנהגות מכבדת ומכובדת - בנושא אלימות בתקופת החיזור“. 

02.

הסדנאות הם לארגונים, בתי ספר, מכללות ומקומות עבודה. הסדנאות הם בנואשי יחסים בינאישיים, תקשורת, חוזקות, התמודדות במצבי לחץ וארגז הכלים הפרטי שלי. הסדנאות מלוות בסרטים, מוזיקה, קלפים, סימולציות ומשחקי תפקידים. 

03.

ערבים פרטיים על פי הזמנה על פי הנושא המבוקש על ידי המזמינים. לדוגמה: ימי הולדת, "הרצאות בוטיק" וארועי משפחה מיוחדים.

04.

”קופסאת התחרה של ג‘ודי" - ארגז כלים פרטי אישי-נשי הכולל מבחר ”סודות“ מאם לבת העובר כתורה שבעל פה שנים, בעל מגע קסם לפתרון בעיות שתמיד מתעוררות ולא מדברים עליהן. המפגש מלווה בסרטים, קליפים, מוזיקה, קלפים(!!) והפתעות… שווה בדיקה.

bottom of page