top of page
Search
  • Writer's pictureJudy Katzman

21.12.17

... בפגישתנו השבועית הגיעה נסערת , שונה , שיער סתור ו... כפכפי ים , אנטיתזה למתוקתקת מפריז.  מה קרה ?  😱שאלתי עוד בדלת לא מתאפקת .... אל תשאלי, ראיתי את הבן שלי להטוטן בצומת ברמזור ,בין ירוק לירוק זורק ששה כדורים באויר , ולא תאמיני גם תופס את כלם ...  הוא לומד רפואה , עובד גם בלילות ,הוא מבית טוב מה חסר לו? ואני? 😳 חייכתי ואמרתי ... איזה ילד מקסים המעשה הזה שהוא עושה בצומת בין ירוק לירוק ברמזור כמוהו כחיו , אנלוגיה לחיו יש לו היכולת בצומת ובצמתים בחיו לנהל בו זמנית הרבה דברים מבלי להכשל אפילו באחד , הרי את אמרת הוא סטודנט לרפואה עובד בלילות ובטוח יש לו כובעים בחיו . את צוחקת עלי , נכון ? , אמרה ....

בפגישתנו הבאה ... הגיעה כדרכה הרגילה ,יפה מטופחת ריחנית ובסנדלים מהודרות חייכתי את יודעת , היא אמרה עצרתי בצומת בפעם הבאה כשראיתי אותו , עצרתי את התנועה שהחלה לנסוע , הרמתי את ידי והכרזתי לכל מי שהיה מוכן לשמוע ״זה הבן שלי , לומד רפואה , עובד בלילות , מפרנס אשה ותנוקת, ויודע גם לשמח את עצמו ואתכם בין אדום לאדום שיהיה לכם חיים של אורות ירוקים שנה טובה אנשים טובים ... ״איזה יופי״אמרתי , בטוח עיני נוצצו, ככה אני כשמדברים על ילדינו עוד לא סיימתי , היא אמרה בערב הוא צלצל ואמר לי , בדיוק כמוך,

״אמא, כשאני בצומת ברמזור , אני מתייחס לזה כמו לצמתים בחיי , ומי כמוך היתה שם איתי , כמו השוטר שעומד ומכוון כשהרמזור יוצא מכלל פעולה , את יודעת מה זה. אני מנקה את הראש ומשמח אנשים , מזיע ורואה רציניים הופכים למחייכים גם בחיי אני זורק באויר כמה מטלות ומנסה לתפוס את כלן בצומת אני מתאמן ב להיות רופא להיות אבא להיות בעל להיות נכד להיות חבר להיות תורן במדא ולהיות הבן שלך .... שזה כשלעצמו משרה שלמה , אמא אני אוהב אותך כי את מנהלת קרקס גדול בחייך ואת המודל שלי שנה טובה אמא שנה טובה אמא.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page