top of page
Search
  • Writer's pictureJudy Katzman

טיפים לבריאות נפשית

חלק מבריאותנו הכללית, היא בריאותנו הנפשית, המורכבת מתחזוקה של מרכיבי חיינו.

אחד ממרכיבי חיינו היא הזוגיות, וחלק חשוב, וכן הכרחי, הן המריבות.


המריבות הן מנגנון משחרר לחץ, מאפשר ביטוי, דילול  ואוורור של רגשות קשים,  ככעס, קנאה, תסכול, וחוסר אונים. חוסר ביטויים של רגשות אלו לאורך זמן, גורם לתקיעות, ונזקים בזוגיות. 

מריבות הן תחנות ביחסים. תחנות המאפשרות לעשות בדק בית ליחסים לדון, לתקן להמשיך.

מריבות נועדו להזכיר לנו את רצונותינוואת היכולת לבטאן, תוך כדי לימוד, סובלנות והכלה. 

10 הדברות למריבות שפויות:

- החליפו תפקידים

- פעם לספוג ופעם להתלונן

- שמרו על קשר עין והקשבה גם אם קשה

- שמרו על תקשורת מכובדת.

- תקשרו ללא קללות זלזול והשמצות בעיקר על בני משפחה( אמא שלו)

- היו ספציפיים- דברו על המקרה הנדון בלבד, לא להביא למריבה הנוכחית אירועים היסטוריים. גברים לא זוכרים ונשים לא שוכחות!!! 

- שמרו על תכולת המריבה בינכם, שיתוף אחרים יחמיר את המצב 

- המשיכו הלאה - לא להחזיר נושאים לא רלוונטים

- מצאו זמן נכון לריב, קבעו דייט לבירור המצב

- קחו פסק זמן אחרי הריב, צאו להתאורר, לא לשכוח לחזור!


אחרי פסק הזמן והרגיעה: זמן לשיחה זוגית:

- הסבר

- בקשת סליחה

- התפייסות

- ביטוי אישי של צרכים


לדוגמא:״אני צריכה ממך שתחבק אותי כשאני נסערת במקום לצעוק עלי ...״ נראה כי ״סליחה היא המילה הקשה ביותר לביטוי״, כפי שכבר אמר אלטון ג׳ונס. מטעמי אגו, בושה ועקשנות, אך אמירתה בזמן, יכולה לעשות מעקפים ונפלאות למצבים מלחיצים בזוגיות.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page