top of page
Search
  • Writer's pictureJudy Katzman

השבוע אצל פאולה וליאון

השבוע אצל פאולה וליאון דיברתי על יחסי חמות כלה בימי החופש הגדול

חם בחוץ?

חם גם שם!

מה יש שם במערכת הזו שמוציא מנשים כל כך הרבה אמוציות ומיצים?

אומר בהכללה גדולה מאד , ואל תקחי את זה אישית אם את חמות.

החמות שגידלה ילד פלא, אין אשה בעולם שתהיה מתאימה לחיימקה שלה.

וכשכבר בחר , התחושה היא של תחרות , של גזילה, של בגידה , של כפיות טובה.

״זה מה שמגיע לי אחרי כל מה שנתתי? אהה?״

אם החמות אינה בזוגיות, או הזוגיות אינה תקינה, הבן הופך להיות הבן זוג, ומוטלים עליו מטלות של אב המשפחה , שאין לו תקן.

לעזור ״בקניות גבריות״ לתקן, לטפל, בתכשירים הגבריים כמו המכונית, המזגן, מקרר... ובכלל להיות זמין.

הפסוק ״ועזב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד״,

נשכח על ידי החמות בקיץ שאחרי אחרי בחינות הבגרות.

אבל זו דרך העולם,והאלטרנטיבה גרועה.

ובנוסף, יש להודות על האמת הלא מדוברת של ״קנאת הגיל״.

קנאת החמות לכלה.

הקנאה בנשיותה הפוריה, צעירה, חיה ובועטת, אשר נמצאת בקוטב ההפוך לגיל, נשיות, פוריות, ורמת החיות שמרגישות הרבה מהנשים בגיל בו הן הופכות לחמות.

הקושי הגדול ביותר בחיים הוא לשחרר.

זה שריר מנוון, שיש לחזקו ולווא דוקא בנושא זה.

ההתמודדות בדרך כלל היא סחיטה רגשית, כואבת ומציקה.

״מה קרה שכחת אותנו?״

״היא משפיעה עליך?״

״איך השתנית!״

״מי המשפחה שלך?״

״מי היה בשבילך כל החיים עד שהיא הגיעה?״

ובסבתאות , ובחופשים הכל צף ברגעי הלחץ והצורך בעזרה עם הנכדים.

הכלה תאמר שהחמות שומרת יותר על הנכדים מבתה,

שהחמות משנה סדרי עולם ומפרה את כללי החינוך, שהבקורת והשפוט על הקריירה שלה, רמת הנקיון, חינוך הילדים, והאוכל שאינה מכינה לבעלה, מביאים למבטים עוינים, או משפטים הורגים.

״אצלי היה לו תמיד אוכל חם וכביסה מקופלת ...״

יופי , אז מה עושים ?

כלל ברזל ראשון הוא מודל שלושת הקופים.

לא צריך לראות הכל , לשמוע הכל , לומר הכל.

שתיקה שווה זהב!

מילה פוגעת חוזרת בריבית דה ריבית, ותקפה שנים, ללא חוק התיישנות .

הסובל הראשי הוא הבן שקרוע בין הנשים בחיו,

מנסה לתווך, וחוטף מכולן,

המפעילות עליו סחיטה רגשית.

וידוע שאשה בחולשתה כוחה .

והסובלים הנוספים הם הנכדים.

איזה מודל הם רואים?,

ואיזה פליטות פה הם שומעים?

אז הקריאה היא

להחלטות מושכלות לשני הצדדים.

הרי החמות גידלה את בחירתך כלה יפה , בכל זאת יש בה משהו, לא?

למדי על חייה ועברה.

כבדי אותה... למרות.

זכרי את שלושת הקופים זה הכי ...

לא לשכח הראשון בספטמבר בכל זאת מגיע בסוף.

והחמות הכי חשוב לשמור על הגבולות. לא לייעץ אם לא נשאלת, לקיים את כללי החינוך של הורי נכדייך,

והכי חשוב!!!!!!

לא לדבר רעות על הכלה עם בנך ... בסוף היום הוא הולך לישון איתה ולמילותיך משקל בחיו

רחמי עליו.

את הרי אוהבת אותו

ועוד משהו

את זוכרת את עצמך ככלה צעירה ?

אם לא , הזכרי

זה יהיה לטובת כולם .

כמה ימים נשארו לראשון בספטמבר?

... רק.... 30!!!!!

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page